Verzending en termijnen

Levering bestellingen

  1. De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Indien het bestelde product op voorraad is vindt levering plaats binnen 2-4 werkdagen na bestelling. Als levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde producten niet op voorraad zijn dan ontvangt de klant hierover bericht binnen 30 dagen.
  3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Coningsgarden zal bestellingen binnen 30 dagen na besteldatum leveren. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de klant binnen 3 werkdagen na bestelling per e-mail bericht en heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  4. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt.
  5. Aan de leveringsplicht van Coningsgarden zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Coningsgarden geleverde producten een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  6. Alle bestellingen worden uitsluitend geleverd op het door de klant opgegeven adres. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. Coningsgarden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant en onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.
  7. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico over op de klant. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bijConingsgarden
  8. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is Coningsgarden bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk geleverd kunnen worden.
  9. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. Coningsgarden behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.